DUYURU

Aşağıda yazılı gündem gereğince, Pandemi nedeni ile yapılamayan 2020 Yılı 3. Olağan Genel Kurul Toplantısını, 16/06/2021-Çarşamba Günü, Saat 19.30’da,Armağan İlci Mah.Feslikan Sok.No:32-BURDUR adresinde yapılmasına,Çoğunluğun sağlanamaması durumunda 23/06/2021 Çarşamba Günü yine aynı adres ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

G Ü N D E M

1. Açılış ve Yoklama

2. Divanın Oluşturulması

3. Atatürk ve Şehitler Adına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bilanço ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması

5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası

6. Üye giriş aidat ve üye aidatlarının belirlenmesi

7. Çıkarılan üyeler hakkında görüşülmesi ve karara bağlanması

8. Yönetim ve Denetim Kurulunun Seçilmesi

9. Burdur ASKF ye Delege Seçimi

10. Dilek ve Temenniler

11 Kapanış

YÖNETİM KURULU